ในเกมซูเปอร์มาริโอ้ภาคแรกบนเครื่องแฟมิค่อม พุ่มไม้ในเกมก็คือเมฆที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวนั่นเอง

ความคิดเห็น